Algemene Voorwaarden

Deze ‘Algemene Voorwaarden’ zijn van toepassing op de relatie tussen LokaleWinkels.eu en de klanten.
 
Definities
Aanbod: het productenaanbod van een verkoper dat door de klant via het online platform bij een verkoper kan worden besteld.
Offerte: het dienstenaanbod van een verkoper dat door de klant via het online platform bij een verkoper kan worden aangevraagd.
Bestelling: een bestelling van de klant via het online platform bij de verkoper van het door de klant geselecteerde aanbod.
Klant: een natuurlijk persoon die een bestelling plaatst via het online platform.
Overeenkomst: een overeenkomst tussen de klant en de verkoper met betrekking tot een bestelling en de bezorging.
Online platform: de website(s), apps, tools en andere software van LokaleWinkels.eu en aan haar aangesloten bedrijven en zakelijke partners waarop de service beschikbaar wordt gemaakt.
De verkoper: een bedrijf dat producten of diensten verkoopt en voor de uitvoering en betaling van overeenkomsten het online platform gebruikt.
De verkopersinformatie: de informatie van de verkoper, o.a. bedrijfs – en contactgegevens, algemene informatie, productaanbod, prijzen voor ieder afzonderlijk product (inclusief BTW), bedrijfslogo, grafisch materiaal, bezorggebied (inclusief postcodes), bezorgkosten en minimale bestelbedragen.
Service: de commerciële diensten en/of werkzaamheden die via LokaleWinkels.eu worden aangeboden aan de klant, o.a. het publiceren van het aanbod, het voorzien van het tot stand komen van overeenkomsten en het doorverwijzen van bestellingen naar de desbetreffende verkoper.

Identiteit van LokaleWinkels.eu

LokaleWinkels.eu
Uraniumweg 55
3812 RJ Amersfoort
Holland
KvK: 62836730
BTW-nr: NL854977338B01
Email: info@lokalewinkels.eu
Tel:  +31 33 211 0028

Toepasselijkheid
Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op de service van LokaleWinkels.eu en is niet verantwoordelijk voor de producten en diensten.
Bij het plaatsen van een bestelling gaat de klant direct een overeenkomst met de verkoper aan voor de levering van het door de klant geselecteerde aanbod. De klant is gekoppeld aan de bestelling en heeft geen recht op terugbetaling. Er is een mogelijkheid tot annulering door de verkoper op grond van artikel 6.

Het Aanbod
LokaleWinkels.eu publiceert het aanbod in opdracht van de verkopers op het online platform, deze verkopersinformatie is door de verkoper zelf aangeleverd. LokaleWinkels.eu is niet verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud van het aanbod en van de verkopersinformatie op het online platform.
LokaleWinkels.eu geeft alle verkopersinformatie in die mate weer, dat het voor de klant duidelijk is wat zijn rechten en verplichtingen zijn die behoren bij de acceptatie van het aanbod.
LokaleWinkels.eu aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de bereikbaarheid van het online platform.

De Overeenkomst
De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de klant de bestelling definitief maakt door het klikken op de knop ‘Bestelling bevestigen’ tijdens het plaatsen van een bestelling via het online platform.
Na ontvangst van de bestelling, zal LokaleWinkels.eu de bestelling automatisch per mail aan de klant bevestigen.
De overeenkomst kan alleen door de verkoper worden uitgevoerd als de klant de volledig en juiste contact- en adresgegevens verschaft bij het plaatsen van de bestelling. De klant heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde betaalgegevens direct aan LokaleWinkels.eu of de verkoper te melden.
In verband met informatie over de status van zijn bestelling, dient de klant na het plaatsen van de bestelling telefonisch of per e-mail (zoals aangegeven bij het plaatsen van de bestelling) bereikbaar te zijn voor zowel de verkoper als LokaleWinkels.eu.
De klant dient aanwezig te zijn op het door de klant aangegeven bezorgadres om de bestelling in ontvangst te kunnen nemen.
Bij aflevering van de bestelling kan de verkoper vragen om identificatie als de bestelling alcoholische producten of andere producten met een leeftijdslimiet bevat. Als de klant zich niet kan identificeren of niet voldoet aan de minimumleeftijdseisen, weigert de verkoper de betreffende producten aan de klant te leveren. Het is mogelijk dat er annuleringskosten in rekening worden gebracht.
LokaleWinkels.eu is niet aansprakelijkheid over de uitvoering van de overeenkomst.
LokaleWinkels.eu accepteert geen enkele verantwoordelijkheid voor het niet functioneren van het Platform.

Ontbinding van de overeenkomst en annulering van de bestelling
De verkoper heeft het recht de bestelling te annuleren indien bijvoorbeeld het aanbod niet meer beschikbaar is, de kant een incorrect of onbereikbaar telefoonnummer, andere contactgegevens heeft opgegeven of in geval van overmacht.
Indien de klant een valse bestelling plaatst (bijvoorbeeld door foutieve contactgegevens door te geven, niet te betalen of door niet aanwezig te zijn op de bezorg locatie om de bestelling in ontvangst te kunnen nemen) of anderszins zijn plichten die voortvloeien uit de overeenkomst niet nakomt, dan kan LokaleWinkels.eu besluiten om toekomstige bestellingen van de betreffende klant te weigeren.
LokaleWinkels.eu heeft het recht om namens de verkoper bestellingen te weigeren en overeenkomsten te annuleren, indien er gerede twijfel bestaat over de juistheid
van de bestelling of de opgegeven contactgegevens. Indien LokaleWinkels.eu een bestelling annuleert die al betaald is, dan zal LokaleWinkels.eu dat bedrag overboeken op dezelfde rekening als waarvan de betaling heeft plaatsgevonden. Indien de klant schijnbaar valse of frauduleuze bestellingen plaatst, dan kan LokaleWinkels.eu hiervan aangifte doen bij de politie.

Betaling
Op het moment dat de overeenkomst tot stand is gekomen overeenkomstig artikel 5.1 van deze Algemene Voorwaarden, is de klant verplicht om de winkel te betalen voor de bestelling. Door de klant kan aan deze betalingsverplichting worden voldaan door betaling aan de verkoper aan de deur.

Klachtenregeling
Klachten van de klant over het aanbod, de bestelling of de uitvoering van de overeenkomst, dienen bij de verkoper te worden neergelegd. De exclusieve verantwoordelijkheid voor het aanbod van de verkoper en de uitvoering van de overeenkomst ligt bij de verkoper.
LokaleWinkels.eu kan alleen een bemiddelende rol aannemen.
Als de klant een klacht heeft over de service, dan dient de klacht via het contactformulier op de website of per e-mail gecommuniceerd te worden aan de klantenservice van LokaleWinkels.eu.
Nadat de klacht door LokaleWinkels.eu is ontvangen zal LokaleWinkels.eu zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 2 weken, de klacht in behandeling nemen.
Klachten zoals omschreven in de leden 1 en 2 van dit artikel, moeten binnen bekwame tijd nadat de Klant de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij respectievelijk de verkoper of bij de klantenservice van LokaleWinkels.eu.

Inzicht en correctie van opgeslagen persoonsgegevens
LokaleWinkels.eu verwerkt persoonlijke gegevens van de Klant. Op de verwerking van persoonsgegevens is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing.